מתאם נגישות במכון רישוי - סימה צורפי טלפון 052-2636026